• Kies uw taal:

Derivaten - een korte uitleg

Het woord derivaten wordt veel gebruikt in de financiële wereld. Maar wat betekent het nu precies? Heeft u bijvoorbeeld een lening afgesloten bij uw bank waarbij u derivaten heeft gekocht? Bijvoorbeeld een renteswap, dan leggen wij  u graag uit hoe deze financiële constructie in elkaar steekt, zodat u 100% duidelijkheid hebt over uw portefeuille.

Wat zijn derivaten?

Een derivaat noemt men ook wel afgeleid product. Het is namelijk een financieel instrument waarvan de waarde is afgeleid van de handel in een concreet product. Hierbij gaat het voornamelijk om de onderliggende waarden, zoals die van grondstoffen of aandelen.


In de basis spreekt men van 3 soorten derivaten;

  • Futures ( of forwards, CFD’s)
  • Opties
  • Swaps

Futures

Futures zijn financiële termijncontracten die twee partijen afsluiten, waarbij afspraken worden gemaakt over een koop die in de toekomst zal plaatsvinden. Vooraf wordt een vaste prijs afgesproken, een vastgelegde hoeveelheid en de transactiedatum. Pas aan het einde van de looptijd van het contract  vindt de betaling plaats. Hierbij kan een fysieke levering plaatsvinden of het prijsverschil van de afgesproken prijs en de marktprijs op moment van afloop van het contract zal betaald worden.

Opties

Opties zijn wellicht de meest bekende derivaten. Hierbij heeft een partij de mogelijkheid om een aandeel of goed te kopen (call-optie) of verkopen (put-optie) tegen een vooraf vastgestelde prijs. U beschermt uw portefeuille tegen koersdalingen en u kunt extra rendement behalen op uw aandelen. Voor de rechten op een optie dient u een premie te betalen.

Swaps

Swaps zijn cash flows die partijen onderling ruilen. Deze geldstroom kan bestaan uit onder andere renteswaps, valutaswaps en Credit Default Swaps (CDS). Bedrijven kunnen met een swap renterisico’s en valutarisico’s afdekken of zich zelfs tegen faillissement beschermen.

Voordelen van derivaten

Derivaten fungeren als het ware als een verzekering, bedoeld om risico’s te verkleinen. Deze vorm van risicomanagement kan gunstig zijn voor ondernemingen die te maken hebben met sterk fluctuerende kostenposten. Denk bijvoorbeeld aan de kerosineprijzen voor luchtvaartmaatschappijen. Bedrijven en organisaties die internationaal ondernemen hebben te maken met internationaal betalingsverkeer. Deze zullen te maken hebben met sterke wisselkoersen. Schommelingen in wisselkoersen brengen een zeker valutarisico met zich mee. Het afdekken van deze valutarisco’s is  mogelijk met derivaten.

Deskundig advies

Heeft u behoefte aan deskundig advies van een onafhankelijke partij? Barcelona valuta experts helpt u graag. Onze financiële specialisten zijn expert op het gebied van zakendoen buiten de eurozone.
Samen werken aan kostenbesparing op uw internationale betalingsverkeer? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Neem contact op

Graanmarkt 3j

T: +31 (0)6 - 54 98 13 15

1681 PA Zwaagdijk-Oost

E: info@barcelonafx.nl

Of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Naar boven